Web Hosting ag.rs


Idi na sadržaj

Registar ag.rs domenaag.rs domen izveden je od reči građevinarstvo i arhitektura, čime se jednoznačno deklariše kao stručni domen, koji ima određenu ciljnu grupu.

Pored građevinsko - arhitektonske struke ag.rs domen mogu registrovati i druge discipline vezane za tehniku: IT, mašinstvo, tehnologija, itd.

Jedno pravno ili fizičko lice može registrovati samo jedan ag.rs domen.

Ako se ukaže potreba za drugim neophodno je podneti zahtev putem e-mail-a.

Administracija ag.rs domena u početnoj fazi vrši se direktno sa našeg servera, dok u budućnosti želimo da postane domen sa svim atributima domena.

Vlasnici ag.rs domena dužni su da poštuju propise RNIDS-a i ICANN-a.
Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni